ko smo mi?

salvax

SALVAX brend obuhvata proizvode na prirodnoj bazi namenjenih očuvanju i unapredjenju zdravlja. 

 

Naša zamisao je da na najefikasniji način iskoristimo prirodni potencijal u prevenciji oboljenja i poboljšanju

rada odredjenih organskih sistema.

 

Bitan nam je kvalitet naših proizvoda, zadovoljstvo i efekat koji uočavaju potrošači. Zbog toga prilikom

proizvodnje naših proizvoda koristimo sirovine vrhunskog kvaliteta, a čak odredjene sirovine samostalno

proizvodimo od samog procesa uzgajanja odredjenih biljaka i kasnijih procesa dobijanja sirovina iz istih.

 

Svi naši proizvodi podvrgnuti su testiranju i analizi kvaliteta, a u skladu sa tim dobili su i potrebne

dozvole za distribuciju od strane ministarstva zdravlja.

Корпа